Darüşşafaka Cemiyeti Olağan Genel Kurul Duyurusu

 ›  Haberler  › ↓ 
Sayın Üyelerimiz,
Cemiyetimizin 2011 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurulu’nun 17 Mart 2012 Cumartesi günü yapılan birinci toplantısına yeterli katılım olmamıştır.

Bu nedenle 24 Mart 2012 Cumartesi günü saat 11.30’da, “Darüşşafaka - TİM Show Center”da yapılacak olan ikinci toplantıya katılmanızı rica ederiz.
Saygı ve Sevgilerimle.
Zekeriya Yıldırım
Yönetim Kurulu Başkanı
GÜNDEM:
1) Açılış ve Başkanlık Divanı’nın seçilmesi, Saygı duruşu, İstiklal Marşı.
2) 2011 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi ve ayrı ayrı ibrası.
3) 2012 yılı Bütçe tasarısının görüşülmesi ve onaylanması.
4) Gayrimenkul satın almak, satmak ve üzerlerine ipotek tesis etmek üzere Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
5) Cemiyetin amacının gerçekleştirilmesine kaynak sağlamaya dönük değişik hizmetlerin yürütülmesi amacıyla anonim şirket kurulması için, Cemiyet Tüzüğü’nün 19. maddesinin f) bendi kapsamında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
6) 2012 yılı üyelik aidatının tespit edilmesi.
7) Dilekler.
8) Seçimler ve kapanış.
 
Tüm Haberlere Göz Atın
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?