Darüşşafaka Cemiyeti Olağan Genel Kurul Çağrısı

 ›  Haberler  › ↓ 

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ
OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Sayın Üyelerimiz,
Cemiyetimizin 2012 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Mart 2013 Cumartesi günü saat 10.00’da “Darüşşafaka Eğitim Kurumları Kampüsü”, Maslak, İstanbul adresinde; çoğunluk sağlanamazsa 06 Nisan 2013 Cumartesi günü saat 10.00’da, “Darüşşafaka - TİM Show Center”, Darüşşafaka Cad. Maslak, İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Bilginizi ve katılımınızı rica ederiz.
Zekeriya Yıldırım
Yönetim Kurulu Başkanı


GÜNDEM :

 1) Açılış, Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçilmesi, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

 2) Yönetim Kurulu 2012 yılı Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun görüşülmesi.

3) Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası.

4) 2013 yılı Bütçe tasarısına ait gelir ve cari gider tahminleri ile Yönetim Kurulunca önerilen yatırım giderleri tahminlerinin görüşülmesi ve 2013 yılı Bütçe teklifinin onaylanması.

5) 2013 yılı Bütçesi toplam giderlerinin hangi oranda aşılabileceğinin belirlenmesi ve bölümler ile gider fasılları arasında aktarma yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

6) 2013 yılı için borçlanma limitinin üst sınırı ile borçlanma usullerinin karara bağlanması ve bu konuda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

7) Hukuki ihtilaflara bağlı olarak ya da mevzuat gereği resmi makamlara verilmek üzere ihtiyaç duyulması halinde bankalardan teminat mektubu alınması ve bu teminat mektuplarının ek borçlanma limiti dışında tutulması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

8) Gayrimenkul satın almak, satmak ve üzerlerine ipotek tesis etmek üzere Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

9) 2013 yılı Üyelik aidatının tespit edilmesi.

10) Dilekler ve öneriler.

11) Seçimler ve kapanış.

Yönetim Kurulu 2012 yılı Faaliyet Raporu ve ekleri ile Denetim Kurulu Raporu ve 2013 yılı Bütçe Teklifi, 12.03.2013 tarihinden itibaren “www.darussafaka.org” adresli web sayfamızda yayınlanacak olup Cemiyet Merkezimizde de incelenebilecektir. Genel Kurul toplantımız kamuoyuna ve medyaya açıktır.

Genel Kurul ilanımız 8 Mart 2013 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

 

Darüşşafaka Cemiyeti Olağan Genel Kurul Çağrısı

Tüm Haberlere Göz Atın
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?