Darüşşafaka Cemiyeti kurumsal yönetim derecelendirme notunu 9,54'e yükseltti

 ›  Haberler  › ↓ 

"Şeffaflık", "Hesap verebilirlik" ve "Sürdürülebilirlik" ilkeleri doğrultusunda 2013 yılında bağımsız kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptıran ve başlangıç notu 8,4 olan Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu Darüşşafaka Cemiyeti, 2019’da notunu 9,54'e yükseltti.

Derecelendirme çalışması; Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ’nin, Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisi baz alınarak yapıldı. Kobirate AŞ’nin “Sivil Toplum Kuruluşları” için belirlediği Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ile Yönetim Kurulu başlıkları altında hazırladığı metodolojisine göre ve 302 kriterin incelenmesi sonucu Darüşşafaka Cemiyeti'nin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 9,54 olarak belirlendi. 
Bu sonuç Darüşşafaka’nın, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığını; üyeleri, bağışçıları, yararlanıcıları, diğer tüm paydaşları ve topluma karşı sorumluluk bilinç ve kültürünün yerleştiğini, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerinin üst düzeyde olduğunu, iç kontrol sistemlerinin oluşturulmuş ve çalışmakta olduğunu, ancak önemli risk teşkil etmese de kurumsal yönetim uygulamalarında bazı iyileştirmelere gidilmesinin gerekliliğini ifade ediyor. 
Darüşşafaka Cemiyeti 2013 yılında aynı değerlendirmeden 10 üzerinden 8,4; 2014 yılında 8,64; 2015 yılında 9,08; 2016 yılında 9,29; 2017 yılında 9.43 ve 2018 yılında 9,50 puan almıştı.

Bu yıl 156. kuruluş yılını kutlayan Darüşşafaka Cemiyeti’nin Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, “2013 yılında 8,4 puanla başladığımız kurumsal derecelendirme çalışmalarında her seneyi çıtayı yükselttik ve yükseltmeye devam edeceğiz. Eşitlik ilkesi üzerine misyonunu oturtan Darüşşafaka, tarihi boyunca aldığı her kuruş bağışı toplumsal bir emanet olarak görmüş ve bunun hesabını topluma vermiştir. Bizler de yedi yıldır bu çalışmayı yaptırarak, zaten Cemiyetimizin kuruluşundan bu yana var olan şeffaf ve hesap verebilir yapısını kurumsallaştırıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Darüşşafaka Cemiyeti'nin 2019 Yılı  Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu'nu okumak için tıklayınız.

Tüm Haberlere Göz Atın