Darüşşafaka, Birleşmiş Milletler'den Özel Danışmanlık Statüsü kazandı

 ›  Haberler  › ↓ 

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından Darüşşafaka Cemiyeti'ne "özel danışmanlık statüsü" (special consultative status) verildi. 

Uluslararası ekonomik ve sosyal sorunlar için forum görevi gören ve 3.200'den fazla sivil toplum örgütünün üyesi olduğu ECOSOC'tan özel danışmanlık statüsü almaya hak kazanan Darüşşafaka Cemiyeti, bu statüyle BM nezdindeki ülkelere çalışma alanlarıyla ilgili görüş ve önerilerini taşıyabilecek ve diğer devletlerarası teşkilatlara da bu önerileri iletebilecek.

STK’ların birbirlerinden haberdar olmaları ve BM ile yakın temas halinde çalışmalarını kolaylaştıran üyelik, STK’lara BM’nin yapacağı uluslararası toplantılara katılım hakkı, devletlerle STK’ların buluştuğu toplantılarda söz hakkı, BM’nin Darüşşafaka'nın çalışma alanıyla ilgili yapacağı çalışmalarda danışma ve iş birliği imkanı gibi ayrıcalıklar veriyor.

Ekonomik Sosyal Konsey’in çalışmaları ve programları ile ilgili bilgiler üye STK’larla paylaşılıyor. STK’lar konseye yazılı ve sözlü olarak görüş ve önerilerini STK Komitesi aracılığıyla taşıyarak sivil toplumun BM çalışmalarına katılımı sağlanıyor. Statüyü almaya hak kazanan STK’lara BM Genel Merkez, bölge ofisleri ve bağlı kuruluşlarda ilgili STK adına temsilciler atama yetkisi veriliyor ve bu temsilciler söz konusu mecralara giriş ve geçiş kolaylığı ve temsil yetkisi almış oluyorlar.

STK’lar Konsey üyesi devletlere kendi görüşlerini içeren yazılar gönderebiliyor. STK’lar konseyde ve diğer mecralarda NGO (Hükümetdışı Kuruluşlar) Komitesinin onayını alarak ve diğer ara prosedürleri tamamlayarak sözlü sunumlar yapabiliyor. Konsey ve bağlı komiteler zaman zaman STK’lardan gerekli görülen bazı konularla ilgili çalışma ve raporlar istiyor. Bunun dışında ECOSOC çalışmalarına STK’ların katılımı durumunda lojistik destek, BM Genel Kurul’un kamuoyuna açık toplantılarında yer tahsisi, ilgili diğer STK’larla bir araya gelecek şekilde toplantılar ve BM’nin muhtelif dokümantasyon sistemine ulaşım hakkı gibi bir takım ayrıcalıklar tanıyor.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) hakkında:

Ecosoc, yani Birleşmiş Milletler “Ekonomik ve Sosyal Konseyi,” BM’nin ekonomik, sosyal ve ilgili alanlarda çalışan diğer organlarını koordine etmek için kurduğu birliğin ismidir.
Uluslararası ekonomik ve sosyal meseleler için bir forum görevi gören, üye ülkelere ve BM’ye sosyal politika önerileri oluşturan ECOSOC, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1945 yılında kurulmuş. Bünyesinde bulundurduğu ECOSOC’un STK’larla ilişkilerini yürüten bir departman sayesinde STK’ların ECOSOC’a danışmanlık statüsünde akredite olmalarını sağlar. 1946’dan bu yana 4.000 STK, genel, özel veya roster (genel veya özel grupta olmayan ama başvuruda bulunmuş olan STK’lara verilen statü) statülerinde ECOSOC tarafından akredite olmuş durumda.

Tüm Haberlere Göz Atın
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?