Cemiyetimizin 20.03.2011 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek Tüzük değişiklikleri

 ›  Haberler  › ↓ 

Saygıdeğer Üyeler,

Darüşşafaka Cemiyeti Tüzüğü’nün 3, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 32, 33, 34, 39, 44, 46, 47, 48, 49, 55 ve 58. maddelerinde yapılacak tüzük değişiklikleri, 20.03.2011 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısının gündem maddeleri arasındadır.

05.04.2008 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen tüzük değişiklikleri, Genel Kurul sonuç bildirimi ile birlikte Dernekler Yönetmeliği’nin 17. maddesi uyarınca İstanbul Valiliği’ne gönderilmiştir. İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 25.06.2008 tarihli cevabi yazılarında ise; Genel Kurulda yapılan tüzük değişikliklerinin uygun görüldüğü, ancak Darüşşafaka Cemiyeti Tüzüğü’nde 5253 sayılı yasaya uygun olmayan maddeler bulunduğundan, yapılacak ilk olağan veya olağanüstü genel kurul  toplantısında Cemiyet tüzüğünün 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na uygun hale getirilmesi gerekliliği bildirilmiştir. Ayrıca 2010 yılında İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi tarafından yapılan denetim sonucunda düzenlenen raporda; 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 4. maddesine göre tüm derneklerin tüzüklerinde borçlanma usullerine ilişkin düzenlemenin yer alması gerektiği, ancak Cemiyet tüzüğünde bu hususun yer almamasının eksiklik olduğu ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında “Derneğin Borçlanma Usulleri”ne ilişkin düzenlemeye gidilmesinin gerekliliği bildirilmiştir.

Bu bağlamda yapılması öngörülen tüzük değişikliklerinin büyük bir kısmı madde metinleri altındaki gerekçelerden de anlaşılacağı üzere, Dernekler Kanunu, Türk  Medeni Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyarlılık amacıyla ve özellikle borçlanma usullerine tüzükte yer verilmesi amacıyla yapılan değişikliklerdir.

Bunun dışında ayrıca, gereklilik nedeniyle Cemiyet’in iktisadi işletme, şirket ve vakıf kurabilmesine olanak tanıyan düzenlemeler ile iç mevzuatta düzenlenmiş bulunan Yüksek Danışma Kurulu’na tüzükte yer verilmesi amacıyla düzenlemeler de yapılmıştır.

Darüşşafaka Cemiyeti’nin, 20.03.2011 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek tüzük değişikliklerine ilişkin karşılaştırmalı metin, Genel Kurul öncesi değerlendirmelerinize imkan vermek üzere ekte bilgilerinize sunulmuştur. Bu konuda sorularınız olursa, Başhukuk Müşavirimiz İnci Ercan’ı (0212) 939 28 05 veya (0212) 939 28 00 / 2805 no’lu telefonlardan arayabilirsiniz.

Saygılarımla,

Zekeriya Yıldırım
Yönetim Kurulu Başkanı
Darüşşafaka Cemiyeti

Ek: Tüzük Değişikliği

Tüm Haberlere Göz Atın
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?