Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu "Olağan Genel Kurul" çağrısı

 ›  Haberler  › ↓ 

Cemiyetimizin 2015 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı,19 Mart 2016 Cumartesi günü saat 10.00’da “Darüşşafaka Eğitim Kurumları Kampüsü”, Maslak, İstanbul adresinde; çoğunluk sağlanamazsa 26 Mart 2016 Cumartesi günü saat 10.00’da, “Darüşşafaka - TİM Show Center”, Darüşşafaka Cad. Maslak, İstanbul adresinde, aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Bilginizi ve katılımınızı rica ederiz.

M. Talha Çamaş
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM :

1) Açılış, Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçilmesi, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
2) Başkanlık Divanı’na Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.
3) Yönetim Kurulu 2015 yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Kesin Hesaplarının görüşülmesi.
4) Denetim Kurulu Raporunun görüşülmesi.
5) Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası.
6) 2016 yılı Bütçe tasarısına ait gelir ve cari gider tahminleri ile Yönetim Kurulunca önerilen yatırım giderleri tahminlerinin görüşülmesi ve 2016 yılı Bütçe teklifinin onaylanması
7) 2016 yılı Bütçesi toplam giderlerinin hangi oranda aşılabileceğinin belirlenmesi ve bölümler ile gider fasılları arasında aktarma yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
8) 2016 yılı için borçlanma limitinin üst sınırı ile borçlanma usullerinin karara bağlanması ve bu konuda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
9) Hukuki ihtilaflara bağlı olarak ya da mevzuat gereği resmi makamlara verilmek üzere ihtiyaç duyulması halinde bankalardan teminat mektubu alınması ve bu teminat mektuplarının ek borçlanma limiti dışında tutulması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
10) Gayrimenkul satın almak, satmak ve üzerlerine ipotek tesis etmek üzere Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
11) Cemiyet Tüzüğü’nün 10., 20., 34., 36., 44. ve 45. maddelerinde değişiklik yapılması,
12) “Darüşşafaka Bilgilendirme Politikaları ve Darüşşafaka Etik İlkeleri”nin sunulması,
13) 2016 yılı üyelik aidatının tespit edilmesi.
14) Dilekler ve öneriler.
15) Seçimler ve kapanış.

“Yönetim Kurulu 2015 yılı Faaliyet Raporu” ve ekleri ile “Denetim Kurulu Raporu” ve “2016 yılı Bütçe Teklifi”, 18.02.2016 tarihinden itibaren  “www.darussafaka.org” adresli web sayfamızda yayınlanmakta olup Cemiyet Merkezimizde de incelenebilecektir. Genel Kurul toplantımız kamuoyuna ve medyaya açıktır.

Genel Kurul ilânımız, 25 Şubat 2016 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanmıştır

Tüm Haberlere Göz Atın
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?