Kabul Koşulları

Darüşşafaka nasıl öğrenci alıyor?

 “Eğitimde fırsat eşitliği” ilkesi doğrultusunda koşullarına uyan tüm öğrencilere ulaşmayı hedefleyen Darüşafaka Eğitim Kurumları, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle ülke genelinde 4. sınıfta okuyan, babası veya annesi hayatta olmayan çocukların verisini alıyor. Ardından hepsine tek tek mektup göndererek Darüşşafaka’da onlar için sunulan eğitim olanakları hakkında bilgi veriyor ve sınavına davet ediyor.

Darüşşafaka Giriş Sınavı'na Katılacak Öğrencilerde Aranan Koşullar

• T.C vatandaş olması,
• İlkokul 4.sınıf öğrencisi olması,
• Babasının ya da annesinin hayatta olmaması,
• Ailesinin maddi durumunun iyi bir eğitim için yeterli olmaması,
• Sağlık ve diğer yönlerden yatılı okula kabulünde sakınca bulunmaması,


Darüşşafaka Giriş Sınav’ında başarı gösteren öğrenciler, kendilerine bildirilen tarihlerde yatılı okula uygunluklarının değerlendirildiği sağlık kuruluna girmek üzere okula davet ediliyorlar. Sağlık kurulundan geçen öğrenciler yapılan mali durum araştırmasından sonra okula kayıt hakkı kazanıyorlar. Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Yetenek, Türkçe ve Matematik alanlarında başarı sıralaması yapan Darüşşafaka Giriş Sınavı ile ortaokula öğrenci kabul ediyor.  Her yıl mayıs veya haziran ayında Türkiye genelinde 21 ilde yapılıyor. Bu illerin dışında sınava girmek isteyen öğrencilerin en yakın sınav merkezine ulaşmaları, Darüşşafaka tarafından sağlanıyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, sağlık kontrolü, rehberlik görüşmesi ve maddi durum incelemesinden sonra Darüşşafaka’da okumaya hak kazanıyor.

Darüşşafaka Giriş Sınavı

2008-2009 ders yılına kadar bilgi ağırlıklı bir sınavla öğrenci alan Darüşşafaka, Türkiye’nin her bölgesinde öğrencilerin aynı eğitim olanaklarına sahip olmadığı gerçeğinden yola hareketle 2008’de bilgiye dayalı sınav sisteminin yerine öğrencilerin zihinsel potansiyellerini ve yaratıcılıklarını ölçen bir sınava geçti. Böylelikle bölgeler arasındaki eğitimde fırsat eşitsizliğinin sonuçlarını ortadan kaldıran Darüşşafaka, Anadolu’dan daha fazla öğrenci almaya başladı.

Sınav kaydı için gerekli belgeler

  • DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI Başvuru Formu
  • Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak, “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  • Vukuatlı Aile Nüfus Kaydı Örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)
  • 2 adet yeni çekimli vesikalık fotoğraf

Kesin kayıt hakkı

  • Öğrencilerin, sınavı kazandıktan sonra kendilerine bildirilen tarihlerde sağlık kuruluna girmek üzere okula gelmelerine,
  • Sağlık kurulunun öğrencinin yatılı okula kabulüne bir engel olmadığına ilişkin rapor vermesine,
  • Darüşşafaka’nın belirlediği tarihlerde yapılacak olan mali durum araştırmasının sonucuna bağlıdır.

 
Okulun “sağlık kurulu” davetine uymayan, “mali durum araştırması” sürecine katılmayan öğrenci, sınavda başarılı olsa da kayıt hakkı kazanamaz.

Darüşşafaka Sınavı Başvuru Formu (2016)

 

Darüşşafaka Sınavı Örnek Sorular (Genel Yetenek)

 

Darüşşafaka Sınavı Örnek Soru Çözümleri (Genel Yetenek)

 

Darüşşafaka Sınavı Örnek Sorular ve Çözümleri (Genel Yetenek)

 

Darüşşafaka Sınavı Örnek Sorular (Matematik ve Türkçe)

 

Darüşşafaka Sınavı Örnek Soru Çözümleri (Matematik ve Türkçe)

 

Darüşşafaka Sınavı Örnek Sorular ve Çözümleri (Matematik ve Türkçe)