Kabul ve Sınav Koşulları

Darüşşafaka nasıl öğrenci alıyor?

Darüşşafakalı öğrenciler

Darüşafaka Eğitim Kurumları'nda sadece babası veya annesi vefat etmiş, maddi durumu yetersiz, yetenekli öğrenciler okuyabiliyor. Darüşşafaka Eğitim Kurumları, her yıl mayıs veya haziran ayında Türkiye genelinde 21 ilde sınav düzenliyor. Bu illerin dışındaki öğrenciler, en yakın sınav merkezinde sınava giriyor ve yol ücretleri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından karşılanıyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, sağlık kontrolü, rehberlik görüşmesi ve maddi durum incelemesinden sonra ortaokul 1. sınıftan başlayarak liseden mezun oluncaya kadar Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda tam burslu, yatılı, İngilizce eğitim almaya hak kazanıyor.

Darüşşafaka Giriş Sınavı'na Katılacak Öğrencilerde Aranan Koşullar

Darüşşafaka Eğitim Kurumları

• T.C vatandaş olması,
• İlkokul 4.sınıf öğrencisi olması,
• Babasının ya da annesinin hayatta olmaması,
• Ailesinin maddi durumunun iyi bir eğitim için yeterli olmaması,
• Sağlık ve diğer yönlerden yatılı okula kabulünde sakınca bulunmaması,

Darüşşafaka Eğitim Kurumları

Darüşşafaka Giriş Sınavı'nda başarı gösteren öğrenciler, kendilerine bildirilen tarihlerde yatılı okula uygunluklarının değerlendirildiği sağlık kuruluna girmek üzere okula davet ediliyorlar. Sağlık kurulundan geçen öğrenciler yapılan mali durum araştırmasından sonra okula kayıt hakkı kazanıyorlar. Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Yetenek, Türkçe ve Matematik alanlarında başarı sıralaması yapan Darüşşafaka Giriş Sınavı ile ortaokula öğrenci kabul ediyor.  

Darüşşafaka Giriş Sınavı

Darüşşafaka Eğitim Kurumları

2008-2009 ders yılına kadar bilgi ağırlıklı bir sınavla öğrenci alan Darüşşafaka, Türkiye’nin her bölgesinde öğrencilerin aynı eğitim olanaklarına sahip olmadığı gerçeğinden hareketle 2008’de bilgiye dayalı sınav sisteminin yerine öğrencilerin zihinsel potansiyellerini ve yaratıcılıklarını ölçen bir sınava geçti. Böylelikle bölgeler arasındaki eğitimde fırsat eşitsizliğinin sonuçlarını ortadan kaldıran Darüşşafaka, Anadolu’dan daha fazla öğrenci almaya başladı.

Sınav kaydı için gerekli belgeler

  • DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI Başvuru Formu 2018
  • Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak, “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  • Vukuatlı Aile Nüfus Kaydı Örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)
  • 2 adet yeni çekimli vesikalık fotoğraf

Kesin kayıt hakkı

  • Öğrencilerin, sınavı kazandıktan sonra kendilerine bildirilen tarihlerde sağlık kuruluna girmek üzere okula gelmelerine,
  • Sağlık kurulunun öğrencinin yatılı okula kabulüne bir engel olmadığına ilişkin rapor vermesine,
  • Darüşşafaka’nın belirlediği tarihlerde yapılacak olan mali durum araştırmasının sonucuna bağlıdır.

 
Okulun “sağlık kurulu” davetine uymayan, “mali durum araştırması” sürecine katılmayan öğrenci, sınavda başarılı olsa da kayıt hakkı kazanamaz.

Darüşşafaka Sınavı Genel Yetenek Örnek Soruları

 

Darüşşafaka Sınavı Genel Yetenek Örnek Soru Çözümleri 

 

Darüşşafaka Sınavı Matemetik ve Türkçe Örnek Soruları

 

Darüşşafaka Sınavı Matematik ve Türkçe Örnek Sorular ve Çözümleri