Akademik Hayat | Eğitim Kurumları | Darüşşafaka

Akademik Hayat | Eğitim Kurumları

Darüşşafaka'da Akademik Hayat

Ortaokul

Darüşşafaka Ortaokulu, ülke çapında yapılan, yaratıcı düşünme, Türkçe ve matematik alanlarındaki başarıyı ölçen Darüşşafaka Giriş Sınavı ile öğrenci kabul ediyor.  Darüşşafaka Ortaokulu’nda, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programları’na ek olarak, zenginleştirilmiş bir İngilizce ve öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla Araştırmacı Çocuk Programı sunuluyor, uluslararası standartlara uygun eğitim öğretimin gerçekleşmesi için Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun (IBO) Orta Yıllar Programı (MYP) uygulanıyor. Öğrencilerin sosyal gelişimi yoğun etkinlik programı ve öğrenci kulüpleriyle destekleniyor. Darüşşafaka Ortaokulu'nda kuruma özgü sınıf geçme yönetmeliği yürürlükte olup, bu yönetmeliğe göre başarılı olan öğrenciler, bir üst sınıfa ve 8. sınıftan sonra doğrudan Darüşşafaka Lisesi’ne geçiş hakkı kazanıyor.

Lise

Darüşşafaka Lisesi, Darüşşafaka Sınıf Geçme Yönetmeliği’ne göre başarılı olan Darüşşafaka Ortaokul öğrencilerini kabul ediyor. Darüşşafaka Lisesi’nde öğrencilerin uluslararası bilim dili olan İngilizce’ye hâkim olabilmeleri için matematik ve fen dersleri İngilizce veriliyor. 9.ve 10. sınıflarda, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programları’na ek olarak, uluslararası standartlara uygun eğitim öğretimin gerçekleşmesi için Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun (IBO) Orta Yıllar Programı (MYP) uygulanıyor. Darüşşafaka Lisesi’nde öğrencilerin, yurt içi ve dışında en seçkin üniversitelerin istedikleri bölümlerinde yükseköğrenimlerini sürdürmeleri amacıyla 11. ve 12. sınıflarda gerekli akademik ve sosyal destek sağlanıyor.