Sıkça Sorulan Sorular

 ›  Bağış  › ↓ 

Evet. Detaylı bilgiye, Adak Bağışı sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Kütüphane Yönetimimiz, "Koleksiyon Geliştirme Politikası İlkeleri"nde belirlenen esaslara göre kitap bağışlarını kabul etmektedir. Bağışlanması düşünülen kitapların uygunluğunu öğrenmek amacıyla +90 212 939 2800 #2475 veya bagis@darussafaka.org'dan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kullanılmış kıyafet kabul etmiyoruz.

Cemiyetimize ne kadar bağış yapıldığı, bu bağışların nasıl değerlendirildiği, çocuklarımızın eğitim ve diğer giderlerinin ne kadar olduğunu, her yıl faaliyet raporlarımızda kamuoyuyla paylaşıyoruz. Faaliyet raporlarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Rezidanslarımızda tek seferlik toplu bir bağış yaptıktan sonra güvenle yaşamaya başlayabilirsiniz. Bu toplu bağışın miktarı kişinin yaşı, sağlık durumu, bakım ihtiyacı, seçeceği oda tipi vb. kriterlere göre değişebilmektedir. Daha detaylı bilgi için rezidans.vasiyet@darussafaka.org  e-mail adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Aylık bağış modeli ile rezidans hizmeti verilmemektedir. Tek seferde yapılan toplu bir bağışla rezidans üyesi olunmaktadır.

İzmir’de yer alan Urla Yaşam Özel Huzurevi ve Bakım Merkezi adlı tesisimiz aylık ücretle hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi almak için 0232 754 11 86 telefon numarasını arayabilirsiniz.

Anlaşmalı özel hastanelerde indirim ve acil durumlarda ambulans hizmeti alınmasını temin ediyoruz. Vefat durumunda tüm dini kuralların yerine getirilmesini, düzenli kabir bakımının yapılmasını ve Kadir Gecesi'nde mevlit okutulmasını sağlıyoruz.

30.000 TL ve üzerinde bağış yapan veya özellikle matbu makbuzun posta ile gönderilmesini
isteyen bağışçılarına teşekkür mektubu ve bağış makbuzu posta yoluyla gönderilir.
31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmî gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığı Dernekler
Yönetmeliği’nin gelir ve gider belgelerine ilişkin 38. maddesi uyarınca, Dernek gelirlerinin bankalar aracılığıyla tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçmektedir.
İlgili yönetmelik için lütfen buraya tıklayınız.

Bu yönetmelik çerçevesinde Cemiyetimiz, çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine de uyum sağlamak amacıyla bağış tutarı 30.000 TL’nin altında olan ve kayıtlı e-postası bulunan bağışçılarına matbu makbuz gönderimi yapmamaktadır.

Veri tabanında e-postası bulunmayan bağışçılarımıza ise, cep telefonları mevcut ise SMS ile teşekkür bilgisi ve eğer posta adres bilgileri mevcut ise, 10.000 TL ve üzeri bağışları için matbu teşekkür mektubu ve matbu makbuz gönderimi yapılır. Her yıl kargo maliyetleri baz alınarak artan kargo giderlerine göre matbu makbuz gönderim alt tutarları Bağış birimi tarafından yeniden belirlenir.
İletişim Bilgileri
Telefon:    +90 212 939 2800 #2166  
E-Posta:   bagis@darussafaka.org  

Bağışlarda belge düzeni ve vergi avantajları

Nakit bağışlar karşılığında alındı belgesi düzenlenir. Bağış, banka kanalı ile yapıldıysa banka dekontu veya hesap özeti alındı belgesi yerine geçer. (Dernekler Kanunu madde 11)

Bedelsiz mal ve hizmet teslimleri karşılığında ayni bağış alındı belgesi düzenlenir. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından bedelsiz mal ve hizmet teslim edilmiş ise Vergi Usul Kanunu gereğince irsaliye/fatura düzenlemeleri zorunludur. Bağış kabul eden tarafından bu fatura ve irsaliye üzerine "bedelsiz teslim edilen mal ve hizmet ayni bağış olarak kabul edilmiştir" notu ile kaşe imza yapılmalıdır. İdare herhangi bir inceleme anında alındı belgesi ile birlikte not düşülerek kaşe imza yapılmış faturayı görmek ister. Fatura düzenlenirken KDV istisna kodu 228 (Kanunun (17/1) maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan teslim ve hizmetler) seçilmelidir. 

Katma Değer Vergisi Kanunu 17/2-b maddesine göre, Genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, döner sermayeli kuruluşlara, kanunla ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İle kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, siyasî partiler ve sendikalara, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına, kamu menfaatine yararlı derneklere, tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları KDV`den istisnadır.

Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesinin birinci fıkrasının 4.bendine göre kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10'unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilir.

Kurumlar Vergisi Kanunun 10/1-c maddesine göre Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı kurum kazancından indirim konusu yapılabilir. 

Detaylı Bilgi için:
Telefon:    +90 (212) 939 2800  
E-Posta:   bagis@darussafaka.org  
Cumhurbaşkanlığın 17.02.2023 tarih ve 6812 sayılı kararı ile; 
Cemiyetimizin, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun 6. maddesi gereğince "İzin Almadan Yardım Toplama Hakkına Sahip Kuruluşlar"dan sayılması kabul edilmiştir.
 
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?