Komisyonlar

 ›  Hakkımızda  ›  Kurumsal Yönetim  › ↓ 

Komisyonlar

Darüşşafaka Cemiyeti küresel standartlarda “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni hayata geçirerek ülkemizde sivil toplum kuruluşlarına örnek olmayı hedefliyor. Eğitim faaliyetleri başta olmak üzere tüm alanlarda “eşitlik”, “saydamlık” ve “hesap verebilir olmak” temel ilkeleri uygulamalara yansıtılıyor.

2012 yılında Cemiyet Tüzüğü çerçevesinde iç mevzuatın oluşturulması çalışmalarına hız verildi. Bu kapsamda aşağıda belirtilen komisyonların çalışma kurallarını belirten yönetmelikler oluşturuldu, var olan yönetmelikler yenilendi: 

Ayrıca Kurumumuzu tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek amacıyla04.02.2020-04 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komisyonu alt komitesi olarak "Riskin Erken Saptanması Komitesi" kurularak çalışmaya başladı.

Cemiyet üyeleri, bağışçıları, velileri ve mezunları başta olmak üzere tüm kamuoyunun, Darüşşafaka’nın faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla dergi, e-bülten, mektup, internet sitesi, sosyal medya ve yıllık faaliyet raporları gibi iletişim araçları kullanılıyor.  

 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?