Akademik Hayat | Eğitim Kurumları

Darüşşafaka nasıl öğrenci alıyor?

Darüşafaka Eğitim Kurumları'nda sadece babası veya annesi vefat etmiş, maddi durumu yetersiz, yetenekli öğrenciler okuyabiliyor. Darüşşafaka Eğitim Kurumları, her yıl mayıs veya haziran ayında Türkiye genelinde belirlenen illerde sınav düzenliyor.

Bu illerin dışındaki öğrenciler, en yakın sınav merkezinde sınava giriyor ve yol ücretleri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından karşılanıyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, sağlık kontrolü, rehberlik görüşmesi ve maddi durum incelemesinden sonra ortaokul 1. sınıftan başlayarak liseden mezun oluncaya kadar Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda tam burslu, yatılı, İngilizce eğitim almaya hak kazanıyor.

Darüşşafaka Giriş Sınavı'na katılacak öğrencilerde aranan koşullar

Darüşşafaka

 • T.C vatandaş olması,
 • İlkokul 4.sınıf öğrencisi olması,
 • Babasının ya da annesinin hayatta olmaması,
 • Ailesinin maddi durumunun iyi bir eğitim için yeterli olmaması,
 • Sağlık ve diğer yönlerden yatılı okula kabulünde sakınca bulunmaması,

Darüşşafaka Giriş Sınavı'nda başarı gösteren öğrenciler, kendilerine bildirilen tarihlerde yatılı okula uygunluklarının değerlendirildiği sağlık kuruluna girmek üzere okula davet ediliyorlar. Sağlık kurulundan geçen öğrenciler yapılan mali durum araştırmasından sonra okula kayıt hakkı kazanıyorlar. Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Yetenek, Türkçe ve Matematik alanlarında başarı sıralaması yapan Darüşşafaka Giriş Sınavı ile ortaokula öğrenci kabul ediyor.  

Darüşşafaka Giriş Sınavı

Darüşşafaka

2008-2009 ders yılına kadar bilgi ağırlıklı bir sınavla öğrenci alan Darüşşafaka, Türkiye’nin her bölgesinde öğrencilerin aynı eğitim olanaklarına sahip olmadığı gerçeğinden hareketle 2008’de bilgiye dayalı sınav sisteminin yerine öğrencilerin zihinsel potansiyellerini ve yaratıcılıklarını ölçen bir sınava geçti. Böylelikle bölgeler arasındaki eğitimde fırsat eşitsizliğinin sonuçlarını ortadan kaldıran Darüşşafaka, Anadolu’dan daha fazla öğrenci almaya başladı.

Sınav kaydı için gerekli belgeler

Darüşşafaka

 • Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak, “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Vukuatlı Aile Nüfus Kaydı Örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)
 • 2 adet yeni çekimli vesikalık fotoğraf
Kesin kayıt hakkı

Darüşşafaka

 • Öğrencilerin, sınavı kazandıktan sonra kendilerine bildirilen tarihlerde sağlık kuruluna girmek üzere okula gelmelerine,
 • Sağlık kurulunun öğrencinin yatılı okula kabulüne bir engel olmadığına ilişkin rapor vermesine,
 • Darüşşafaka’nın belirlediği tarihlerde yapılacak olan mali durum araştırmasının sonucuna bağlıdır.

Okulun “sağlık kurulu” davetine uymayan, “mali durum araştırması” sürecine katılmayan öğrenci, sınavda başarılı olsa da kayıt hakkı kazanamaz.

Ortaokul

Darüşşafaka Ortaokulu, ülke çapında yapılan, yaratıcı düşünme, Türkçe ve matematik alanlarındaki başarıyı ölçen Darüşşafaka Giriş Sınavı ile öğrenci kabul ediyor.  Darüşşafaka Ortaokulu’nda, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programları’na ek olarak, zenginleştirilmiş bir İngilizce ve öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla farklı programlar ve kulüp çalışmaları yapılıyor.

Darüşşafaka

İngilizce

İngilizce dersleri, English IS (Integrated Skills) ve English CS (Core Skills) olmak üzere iki ayrı ders olarak yapılıyor. Haftalık İngilizce ders saatleri 5. ve 6. sınıflarda 14; 7. ve 8. sınıflarda 12’dir. 5. sınıflarla küçük grup konuşma etkinlikleri yapmak için 1 saat konuşma dersi eklendi. Bu ders sırasında sınıflar üçe bölünerek farklı öğretmenlerle konuşma çalışmaları yapılıyor. Ayrıca 5. Sınıfta 8; diğer seviyelerde ise 3 çocuk romanı ders kitabı olarak okutuluyor. Öğrencilerin ortaokulu PET B1 seviyesinde bitirmeleri hedefleniyor. 

Matematik

Haftalık matematik ders saatleri 5. ve 6. sınıflarda 6; 7. sınıflarda 8 saat ve 8. sınıflarda 9 saattir. Ayrıca tüm seviyelerde haftada 2 saat ek çalışma ve 2 saat etüt yapılıyor. Öğrencilerin matematik becerilerini geliştirmek ve daha çok destek olabilmek adına hafta bir ders ödev saati olarak düzenleniyor. Akademik desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler, grup ek çalışmaları yapılarak destekleniyor. Bu çalışmada MEF Üniversitesi’nden gelen stajyer öğretmen adaylarından da yararlanılıyor.

Darüşşafaka

Fen Bilimleri

Öğrencilerin yaşayarak öğrenmelerini desteklemek amacıyla dersler laboratuvar ortamında yapılırken, her sınıf Notlandırılan Kontrollü Deney Raporları hazırlanıyor. Yıl boyu eğitim amaçlı geziler düzenleniyor

Türkçe

Türkçe dersinde öğrencilerin okuyan ve okuduğunu analiz edebilen bireyler olabilmesi için kitap raporu oluşturma çalışmaları yapılıyor. Bu bağlamda Türk ve dünya klasikleri arasından özenle seçilen kitaplarla zorunlu ve seçmeli okuma listeleri oluşturuluyor. Öğrencilerin okuma çalışmalarına destek verebilmek amacıyla haftada bir ders, öğretmen eşliğinde okuma saati yapılıyor. Öğrenciler, zorunlu okumaları gereken kitaplarla ilgili detaylı kitap raporu hazırlıyor. 

Sosyal Bilgiler 

Öğrencilerin yaşayarak öğrenmelerini desteklemek amacıyla sosyal bilgiler dersi kapsamında farklı akademik geziler gerçekleştiriliyor. Her gezi sonrası öğrencilerin geziyle ilgili ürün ve rapor oluşturmaları sağlanıyor. 

Darüşşafaka Ortaokulu'nda kuruma özgü sınıf geçme yönetmeliği yürürlükte olup, bu yönetmeliğe göre başarılı olan öğrenciler, bir üst sınıfa ve 8. sınıftan sonra doğrudan Darüşşafaka Lisesi’ne geçiş hakkı kazanıyor.

Lise

Darüşşafaka Lisesi, Darüşşafaka Sınıf Geçme Yönetmeliği’ne göre başarılı olan Darüşşafaka Ortaokul öğrencilerini kabul ediyor. Darüşşafaka Lisesi’nde öğrencilerin uluslararası bilim dili olan İngilizceye hâkim olabilmeleri için matematik ve fen dersleri İngilizce veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programları’na ek olarak farklı programa ve kulüp çalışmalarıyla eğitim-öğretim çalışmaları destekleniyor.

Öğrencilerin, yurt içi ve dışında en seçkin üniversitelerin istedikleri bölümlerinde yükseköğrenimlerini sürdürmeleri amacıyla 11. ve 12. sınıflarda gerekli akademik ve sosyal destek veriliyor.

 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?